Aktualności i promocje

Mechanizm Podzielonej Płatności

Szanowni Państwo,

Od 01.11.2019 weszły w życie zmiany przepisów dotyczące obowiązkowego stosowania mechanizmu
podzielonej płatności (tzw. split payment). Jego istota sprowadza się do zastosowania systemu płatności,
w którym kwota podatku VAT z faktury sprzedaży, wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto
wynagrodzenia, trafia na wyodrębniony rachunek bankowy (rachunek VAT) sprzedawcy.

Najistotniejsze założenia wynikające z przepisów to:

 • Obowiązek stasowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie transakcji
  dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce,
  udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł (brutto), a
  towary i ustugi objęte transakcją wymienione zostały w załączniku nr 15 do ustawy o VAT1. Za
  uregulowanie kwoty wynikającej z faktury przelewem zwykłym, w przypadku, gdy podlega
  obowiązkowi split payment grozi sankcja w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na takiej
  fakturze.
 • Załącznik nr 15 do ustawy o VAT jako towary objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu
  podzielonej płatności wymienia miedzy innymi tonery i tusze do biurowych urządzeń drukujących .
 • W przypadku innych niż wskazane powyżej transakcje mechanizm podzielonej płatności może
  być stosowany na zasadzie dobrowolności.
 • Środki z konta VAT będzie można wykorzystać do regulacji zobowiązań podatkowych (VAT, PIT
  CIT, akcyza, cło) oraz składek ZUS.
 • Na fakturach dokumentujących sprzedaż podlegającą split payment obowiązkowo należy
  umieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności„. Za brak takiego sformułowania w
  przypadku, gdyby klient uregulował płatność zwykłym przelewem mimo, że ustawa zobowiązuje
  go do zapłaty przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, grozi sankcja w wysokości 30 %
  wartości VAT wykazanego na fakturze.

Wobec powyższego chcielibyśmy poinformować Państwa, że: Automatyka Biurowa dopełniając wymogów ustawy o VAT, będzie podawać na fakturach obowiązkową adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Równocześnie pragniemy Państwa poinformować, że na fakturach wystawianych dla Państwa przez Automatyka Biurowa Sp.z o.o.,  rachunek bankowy wskazany do zapłaty jest rachunkiem bankowym rozliczeniowym znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań z Waszej strony proszę o kierowanie ich drogą elektroniczną na adres: rozliczenia@automatykabiurowa.pl

W imieniu Automatyki Biurowej
Dział finansowy